Refundacja z kas chorych

Kasy Chorych refundują doradztwo żywieniowe w 80-100 %, z reguły 3 do 5 spotkań. Aby otrzymać dofinansowanie potrzebują Państwo skierowanie od lekarza prowadzącego (ärztliche Zuweisung albo Rezept) i kosztorys terapii (Kostenvoranschlag), który wystawiany jest przeze mnie. W kontakcie z Kasą Chorych służę pomocą. Formularz „ärztliche Zuweisung” znajdą Państwo na stronie „Formulare”.
"Dobrze ułożona dieta
może poukładać wiele twoich spraw"
Certyfikaty: